Privacybeleid

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@eracontour.nl.

Wie zijn wij?

ERA Contour is gevestigd in Zoetermeer, met een kantoor aan de Zilverstraat 39. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27094203. ERA Contour is onderdeel van TBI. TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Een fijn thuis. Dat is wat wij iedereen gunnen. Om dit te kunnen realiseren en unieke woonproducten aan te kunnen bieden verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan de wet voldoen.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van je wanneer je onze cookies op deze website accepteert. Deze persoonsgegevens verzamelen wij om je informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij jouw situatie en om profielinformatie te verzamelen. Als je het contactformulier invult ten behoeve van het ontvangen van digitale nieuwsbrieven of een brochure, worden de ingevulde gegevens door ons opgeslagen zodat wij of de makelaar telefonisch contact met je op kunnen nemen. Wanneer je een woning koopt van ERA Contour bewaren wij je persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen en delen wij jouw gegevens met derden zoals de makelaar en notaris.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

PersoonsgegevensDoelenGrondslag
Elektronische locatiegegevens en jouw surfgedrag op de website Voor marketingdoeleindenOm je informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij jouw situatie. Toestemming van betrokkenen 
Je IP adres Ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Gerechtvaardigd belang 
Je identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) die je achterlaat als geïnteresseerde voor een woning in ons project. Voor marketingdoeleinden Toestemming van betrokkenen 
Persoonsgegevens,(naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail), voor het opstellen van overeenkomsten en correspondentie met kopers Klantenadministratie Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij je persoonsgegevens soms met derden, zoals de makelaar, notaris, onderaannemers, software leveranciers en marketingbureaus. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig. Hierin worden beperkingen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens vastgelegd. Jouw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

PersoonsgegevensBewaartermijn
Contactgegevens Bij interesse voor project:  Bij inschrijving op een woning:  Als koper van een woning:    Maximaal 6 maanden na laatste verkoop (notarieel transport) in het project/de gebiedsontwikkeling. Maximaal 6 maanden na notarieel transport van de laatste woning van het betreffende project. Minimaal 20 jaar na oplevering van de laatste woning in het project. 
Elektronische locatiegegevens Maximaal 2 jaar 
Surfgedrag Maximaal 2 jaar 
IP adres Maximaal 14 dagen

Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving heb je het recht:

 • op informatie en inzage van je gegevens;
 • op verbetering van je gegevens;
 • op verwijdering van je persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
 • op het intrekken van je toestemming
 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder je deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder jouw recht op verzet, kun je de website van TBI raadplegen, klik hier (https://www.tbi.nl/verzoek-rechten)

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat kunt u doen via deze website: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap)

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@eracontour.nl.

fontplacer